Skribent

Alla som har lärt sig att skriva kan kalla sig för skribent – frågan är bara hur bra slut­resultatet blir. Det finns många exempel genom historien på hur fel det kan bli när kommunikation via text blivit otydlig. Till­sammans med bilder, log­otyp och typ­snitt bildar text – själva orden – ditt ansikte utåt. Då är det viktigt att slut­resultatet blir rätt och tydligt för att du ska kunna göra ett så bra intryck som möjligt och under­lätta för målgruppen.

I dagens sam­hälle suddas gränserna mellan yrken som cop­ywriter, journalist, kommunikatör, för­fattare och bloggare ut. Jag har en filosofie kandidat­examen i svenska och har länge kallat mig själv informatör. Men det har alltid varit textproduktions­-delen som lockat mig till denna bransch. Numera beskriver jag mig själv därför som skribent – det är ju det jag gör och det jag älskar att göra.

Oavsett vad jag jobbar med så tror jag på idén om att man lär sig av allt och att all er­farenhet är bra – för att utvecklas både yrkes­mässigt och som person.