Artiklar

I november 2016 och i februari 2017 skrev jag två artiklar för Gröna Draken, en tidning av Förbundet Agenda 21 i Västmanland. Tidningen speglar globala miljö­utmaningar samt berättar om lokala lösningar och goda exempel. Mina artiklar handlar om ett projekt startat av Förbundet Agenda 21 till­sammans med Västmanlands Idrotts­förbund för spridning av kunskap och minskad användning av energi i idrotts­klubbar i länet.

Gröna Draken 2017 nr. 1
Gröna Draken 2017 nr. 1
Gröna Draken 2017 nr. 1
Gröna Draken 2016 nr. 4
Gröna Draken 2016 nr. 4
Gröna Draken 2016 nr. 4
European Media Partner: Analys Samhälle #4 2017
European Media Partner: Analys Samhälle #4 2017
European Media Partner: Analys Samhälle #4 2017